Posts Tagged ‘MINI’

Một số hình ảnh tại ngày hội MINI ở Silverstone Anh

Posted by: Linh760Li on Tháng Năm 26, 2009

2500 chiếc MINI diễu hành tại Anh

Posted by: Linh760Li on Tháng Năm 24, 2009