Archive for the ‘Funny’ Category

[Video] Rân chơi xe thứ thiệt

Posted by: Linh760Li on Tháng Năm 26, 2009

Khi “bò” Murcielago húc “xe tăng Đức”

Posted by: Linh760Li on Tháng Tư 15, 2007

Nghệ thuật trang trí trên kính xe hơi

Posted by: Linh760Li on Tháng Tư 14, 2007

Máy pha cafe cho dân nghiền Lamborghini

Posted by: Linh760Li on Tháng Tư 10, 2007

Taxi cho tương lai

Posted by: Linh760Li on Tháng Tư 8, 2007

Khi ngành y tế chơi sang

Posted by: Linh760Li on Tháng Tư 5, 2007

Tiệc trà Lamborghini Gallardo

Posted by: Linh760Li on Tháng Chín 23, 2006

Ống pô Hello Kitty

Posted by: Linh760Li on Tháng Chín 9, 2006