Archive for the ‘Lexus’ Category

[Hà Nội] Tập đoàn xe khủng đưa dâu

Posted by: Linh760Li on Tháng Năm 23, 2009

[Việt Nam] Siêu Xe Xuân 2008 tại CLB Lan Anh

Posted by: Linh760Li on Tháng Hai 19, 2008

2007 Various Fabulous Lexus LS460 “độ”

Posted by: Linh760Li on Tháng Tư 11, 2007

[Sài Gòn] Lexus GS 300 @ Hà Nội

Posted by: Linh760Li on Tháng Mười 14, 2006

2007 Lexus SC Pebble Beach Edition

Posted by: Linh760Li on Tháng Tám 17, 2006